دوفصلنامه آموزه های فقه عبادی

دوفصلنامه آموزه های فقه عبادیپوستر دوفصلنامه آموزه های فقه عبادی

دوفصلنامه آموزه های فقه عبادی توسط دانشگاه علوم اسلامی رضوی به زبان فارسی منتشر می شود.

از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات فقهی خود برای چاپ به مجله ارسال نمایند.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

  • مسائل مستحدثه در فقه عبادی
  • فلسفه و نظام فقه عبادی
  • مسائل خلافیه در فقه عبادی
  • روش فهم احادیث در فقه عبادی
  • فقه عبادی در قرآن
  • تطبق قواعد اصولی بر مسائل عبادی
  • فقه مقارن در عبادیات