فصلنامه بهورز

فصلنامه بهورز

Behvarzپوستر فصلنامه بهورز

فصلنامه کشوری بهورز با مسوولیت اجرایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد طی سالیان متوالی  باهدف برقراری ارتباط بهورزان ایران با یکدیگر و مسوولان، هم‌چنین اطلاع از آخرین بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها ومطالب علمی مرتبط با وظایف کارکنان حوزه سلامت ، ایجاد انگیزه مطالعه در بهورزان وبا توجه به بسترهای ارتباطی موجود تهیه وانتشار می یابد. امید است این مجله که با حمایت  کارکنان حوزه سلامت دانشگاه های علوم پزشکی کل کشور تهیه می شود،  به عنوان یکی از منابع مهم باز آموزی غیر حضوری کارکنان  این حوزه سلامت پاسخگوی نیازهای آموزشی تلاشگران عرصه سلامت کشور باشد.