دوفصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات

دوفصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات

Journal of Koranic Studies in Literatureپوستر دوفصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات

قرآن کریم، کتاب هدایت و سعادت و راهنمای تمام عیار، در همه جنبه های زندگی بشر اثر گذار بوده و خواهد بود. این کتاب بزرگ و جاودان، ادبیات، شعر و نثر و علوم ادبی و بلاغی را تحت تاثیر خود قرار داده است. شناسایی و شناساندن آفاق و جوانب و عرصه های اعجاز سخن و کلام الهی ضرورتی غیر قابل انکارست. از این روی دو فصلنامه "پژوهش های قرآنی در ادبیات" در دانشگاه لرستان مفتخرست در راستای تحقق بخش کوچکی از این مهم و وظیفه ی الهی تلاش نماید. خاضعانه و متواضعانه، پذیرای مقالات ارزشمند و علمی و پژوهشی محققان محترم خواهیم بود. ان شا الله 

حوزه موضوعی دو فصلنامه"پژوهش های قرآنی در ادبیات" عبارتست از:

۱. تاثیر قرآن کریم در متون ادبی کلاسیک و قدیم(نظم و نثر)

۲. تاثیر قرآن کریم در متون ادبی معاصر(نظم و نثر)

۳. تاثیر قرآن کریم در ادبیات مقاومت و پایداری (نظم و نثر)

۴. قرآن کریم و ادبیات متعهد

 ۵. قرآن کریم و ادبیات شیعی

۶. قرآن کریم و ادبیات انقلاب اسلامی

۷. قرآن کریم و بیداری اسلامی

۸. قرآن کریم و ادبیات تطبیقی

۹. قرآن کریم و نقد ادبی

۱۰. قرآن کریم و علوم ادبی، بلاغت، صرف و نحو و...

 ۱۱. قرآن کریم و زبانشناسی، واژه‌سازی و اصطلاح سازی، سبک شناسی، نشانه‌شناسی، تناص(بینامتنیت)

۱۲. قرآن کریم و ادبیات دینی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی و ...

۱۳. قرآن کریم و نظریه‌های ادبی