تازه های بیمه ایران و جهان

تازه های بیمه ایران و جهان

Iran and world insurance newsپوستر تازه های بیمه ایران و جهان

نشریه علمی، تخصصی و اطلاع‌رسانی "ماهنامه الکترونیکی تازه‌های بیمه ایران و جهان توسط پژوهشکده بیمه به زبان فارسی منتشر می شود.