فصلنامه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی

فصلنامه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی

Public Sector Accounting & Budgetingپوستر فصلنامه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی

فصلنامه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی طی پروانه انتشار به شماره ۸۷۰۹۷ از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بر اساس تفاهم نامه منعقده به شماره ۱۵۱۸۸ با همکاری سازمان حسابرسی منتشر می شود. پژوهشهای حسابداری و مالی در بخش عمومی، دولتی و دستگاه های اجرایی در این فصلنامه مورد بررسی قرار می گیرد. رویکرد فصلنامه، علمی پژوهشی و نگاه اصلی آن توسعه دانش حسابداری بخش عمومی، شناسایی چالش های بخش عمومی و یافتن راه کارهای مناسب برای بهبود آن است. نویسندگان محترم، قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان و موضوعات محوری را به دقت مطالعه و سپس بر اساس فرمت تعیین شده مقالات خود را از طریق پنل کاربری ارسال نمایید.

نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)