فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی

فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی

Applied Educational Leadershipپوستر فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی

مجله علمی رهبری آموزشی کاربردی، مجله ای میان رشته ای است که پذیرای مقالات رشته رهبری و مدیریت آموزشی و سایر حوزه های موثر در این زمینه می باشد. هدف این مجله فراهم نمودن فضایی جهت دسترسی و به اشتراک گذاردن جدیدترین دستاوردهای پژوهشی در حوزه رهبری و مدیریت آموزشی است. در این مجله مقالات به صورت رایگان دریافت، بررسی و چاپ می شوند و فورا پس از انتشار به صورت دائم و برخط در دسترس پژوهشگران قرار می گیرد.

مجله رهبری آموزشی کاربردی آماده دریافت و چاپ مقالات شما عزیزان می باشد. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه های رهبری و مدیریت آموزشی را برای بررسی و چاپ در این مجله ارسال نمایند. مجله رهبری آموزشی کاربردی آمادگی دریافت و بررسی مقالات پژوهشی ارزنده پژوهشگران و استادان این حوزه را که حاصل پژوهش های کیفی و کمی باشد را دارد.