فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی

فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی

Applied Educational Leadershipپوستر فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی

مجله علمی رهبری آموزشی کاربردی، مجله ای میان­ رشته­ ای است که پذیرای مقالات رشته رهبری و مدیریت آموزشی و سایر حوزه های موثر در این زمینه می باشد. هدف این مجله فراهم نمودن فضایی جهت دسترسی و به اشتراک گذاردن جدیدترین دستاوردهای پژوهشی در حوزه رهبری و مدیریت آموزشی است. در این مجله مقالات  به صورت رایگان دریافت، بررسی و چاپ می­ شوند و فورا پس از انتشار به صورت دائم و برخط در دسترس پژوهشگران قرار می گیرد. 

مجله رهبری آموزشی کاربردی آماده دریافت و چاپ مقالات شما عزیزان می باشد. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های رهبری و مدیریت آموزشی را برای بررسی و چاپ در این مجله ارسال نمایند. مجله رهبری آموزشی کاربردی آمادگی دریافت و بررسی مقالات پژوهشی ارزنده­ پژوهشگران و استادان  این حوزه را که حاصل پژوهش­ های کیفی و کمی باشد را دارد.