فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی

فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی

Journal of Climate Change Researchپوستر فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی

پروانه انتشار رسانه غیر بر خط پژوهشهای تغییرات آب و هوایی در زمینه جغرافیا به زبان فارسی، انگلیسی و ترتیب انتشار فصلنامه با صاحب امتیازی دانشگاه گلستان در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ به شماره ثبت ۸۶۲۴۰ توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید. لذا اولین شماره مجله حاضر در بهار ۱۳۹۹ منتشر گردید. از نکات مثبت و پتانسیلهای مجله پژوهشهای تغییرات آب و هوایی، وجود هیئت تحریریه بین المللی می باشد که از کشورهای مختلفی چون انگلستان، یونان، ایسلند، لهستان، آفریقای جنوبی، گرجستان و هند را شامل می شود. شایان ذکر بوده که برخی از این افراد بعنوان اعضاء هیئت تحریریه یا سردبیرهایی در مجلات معتبر دنیا منجمله International Journal of Biometeorology، Quaternary International، Theoretical and Applied Climatology، Atmosphere وInternational Journal of Environmental Research and Public Health فعالیت می کنند و بعنوان شاخص هایی در علوم مرتبط با اقلیم شناسی در سطح جامعه بین المللی شناخته می شوند. از دیگر نقاط قوت مجله حاضر، انعقاد تفاهم نامه با موسسه علوم جوی و اقلیمی دانشگاه ایسلند در انتشار مجله مورد نظر است. شایان ذکر بوده که در همین راستا تفاهم نامه هایی جهت همکاریهای مشترک در انتشار این مجله با سایر دانشگاه ها و موسسات بین المللی در حال انعقاد بوده که انتظار می رود این همکاریهای مشترک منجر به بالا رفتن سطح کیفی مجله از لحاظ استانداردهای ملی و در گام بعدی بین المللی شود.

امیدواریم که در این مجله، با انتشار یافته های علمی محققین و اقلیم شناسان بتوانیم مخاطره تغییر اقلیم و پیامدها و راه های تعدیل و سازگاری را در سطح جامعه علمی و اجرایی کشور مطرح نماییم تا از این طریق در راستای مقابله و چاره جویی این مخاطره بسیار بزرگ کشور، قدم موثری برداشته باشیم.