دوفصلنامه اندیشه معماری

دوفصلنامه اندیشه معماری

The Journal of Architectural Thoughtپوستر دوفصلنامه اندیشه معماری

دوفصلنامه اندیشه معماری طی نامه شماره ۳/۱۸/۳۱۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ توسط دبیرخانه مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور حایز رتبه علمی-پژوهشی شده است و جز نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) می باشد؛ که پیرو ابلاغ آیین نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ با شماره ابلاغ ۱۱/۲۵۶۸۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان«نشریه علمی» شناخته می شود. در این نشریه مقالات علمی با موضوعات معماری به چاپ می رسند. تمام شماره های منتشر شده از شماره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ به بعد، شامل این امتیاز می شوند.