فصلنامه علمی مدیریت علوم دریایی

فصلنامه علمی مدیریت علوم دریایی

Maritime Management Studiesپوستر فصلنامه علمی مدیریت علوم دریایی

 «فصلنامه مطالعات مدیریتی دریامحور»، نشریه‌ای است علمی که با رسالت توسعه دانش مدیریت  در کشور، شناسایی مسایل مدیریتی سازمان‌های دریایی ایران و ارانه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه مدیریت  را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هییت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

 فصلنامه علمی «مطالعات مدیریتی دریامحور» بر اساس مجوز ۲۴۲۴۰۸/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ کمیسیون انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین آیین نامه ۱۱/۲۵۶۸۵- ۱۳۹۸/۰۲/۰۹  نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت می نماید.

هدف عمده نشریه مطالعات مدیریتی دریا محور  فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته‌های خود در ارتباط با مدیریت در سازمانهای دریایی  می‌باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت مدیریت در سازمان‌های دریایی را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسایل نظری و عملی پیش روی ارایه دهد. به منظور نیل به این هدف، از پژوهشگران عزیز و گرامی دعوت می‌شود تا مقالات معتبر و چاپ نشده خود را در محورهای ذیل برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

کارآفرینی و نوآوری دریایی، توسعه صنایع دریایی،  مدیریت منابع انسانی، تجارت دریایی، گردشگری دریایی، لجستیک دریایی، فرهنگ دریایی، زنجیره تامین دریایی