مجله مدیریت آب در کشاورزی

مجله مدیریت آب در کشاورزی

Journal of Water Management in Agricultureپوستر مجله مدیریت آب در کشاورزی

نشریه "مدیریت آب در کشاورزی" از کلیه اساتید و متخصصان رشته آبیاری و زهکشی و علوم مرتبط با مهندسی آب، برای ارایه مقالات پژوهشی، مروری، کاربردی، فنی و ترویجی دعوت به عمل می‌آورد. با توجه به اهمیت انتقال‌یافته‌های پژوهشی و گسترش رهیافت‌های علمی برای حل مسایل مربوط به آبیاری و زهکشی در کشور، انجمن آبیاری و زهکشی ایران بر آن شد تا نسبت به انتشار مجله علمی مدیریت آب در کشاورزی به‌عنوان اولین مجله تخصصی در حوزه ترویج علم مدیریت آبیاری و زهکشی اهتمام ورزیده و سطح دانش و آگاهی موجود را در این زمینه ارتقا بخشد. نشریه تلاش خواهد کرد مجموعه‌ای مفید و مورد استفاده در علوم و مهندسی آب را در اختیار ذینفعان و کارشناسان بخش‌های دولتی و خصوصی قرار دهد.

رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: ب

مقالات پژوهشی کاربردی در زمینه‌های زیر و باهدف اشاعه دانش و ارتقا سطح آگاهی مخاطبان، مشروط بر این‌که بر اساس مبنای علمی نگاشته شده باشند و با نگرشی عالمانه به مسائل آبیاری و زهکشی در زمینه‌های زیر پرداخته باشد، در این مجله قابل‌پذیرش خواهند بود.

-       مدیریت تقاضا و مصرف آب در کشاورزی

-    برنامه راهبردی و قوانین مربوط به آب کشاورزی

-    مشارکت مدنی (اقتصادی، اجتماعی و حقوقی) در مسائل مرتبط با آب کشاورزی

-    کاربرد آب‌های نامتعارف در کشاورزی

-    مسائل و مشکلات اجرایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی

-    مباحث نوین در شبکه‌های آبیاری و زهکشی

-    مناقشات آب در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی

-    مسائل ویژه در طراحی، اجرا و بهره‌برداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی

-    مسائل ویژه در طراحی، اجرا و بهره‌برداری سامانه‌های آبیاری

-    پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سازه‌های آبی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی