مجله علمی حقوق و مطالعات نوین

مجله علمی حقوق و مطالعات نوین

Scientific Journal of Law and Modern Studies
مجله‌ علمی «حقوق و مطالعات نوین» در سال ۱۳۹۹ متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز نموده است، و در پی آن، به یاری خداوند با هدف تکمیل رسالت علمی و فرهنگی خود به حیات خود ادامه خواهد داد. هدف این مجله انعکاس دستاوردهای علمی فرهیختگان و پژوهشگران سراسر کشور در زمینه های مختلف علم حقوق و موضوعات میان رشته ای وابسته به آن می باشد. این مجله امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات و انتشار منظم بصورت فصلنامه، دستاوردهای علمی را به نحو شایسته ایی در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های علمی معتبر کشور نمایه نماید.

انتشار نشریه «حقوق و مطالعات نوین» در جلسه‌ هیات نظارت بر مطبوعات به تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹ مورد موافقت قرار گرفته و وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی (معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی) مجوز انتشار نشریه را به شماره‌ ثبت ۸۷۰۱۹  در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۹ صادر نموده است، که اصالت مجوز مذکور و صحت اطلاعات مندرج در آن با مراجعه به سامانه جامع رسانه های کشور (e-rasaneh.ir) و یا ارسال شماره ثبت مجوز به شماره پیامک ۵۰۰۰۲۰۲۰۲ (معاونت امور مطبوعاتی وزارتخانه) قابل راستی آزمایی است.

نشریه‌ «حقوق و مطالعات نوین» بر اساس بررسی های شکلی و محتوایی، به زبان فارسی و با رویکردهای پژوهشی، ترویجی، ترجمه ای، تحلیل و گزارش موردی، نقدها و یادداشت های تخصصی و فنی با کیفیت، مقاله می پذیرد.