فصلنامه بین المللی تحقیقات در مهندسی صنایع

فصلنامه بین المللی تحقیقات در مهندسی صنایع

International Journal of Research in Industrial Engineeringپوستر فصلنامه بین المللی تحقیقات در مهندسی صنایع

International Journal of Research in Industrial Engineering  is an international scholarly open access, peer-reviewed, interdisciplinary and fully refereed journal published quarterly.This journal  provides a domain for professionals, academicians, researchers, policy makers, and practitioners working in the fields of industrial engineering, reliability engineering, TQM, management, applied mathematics and globalization to present their research findings, propose new methodologies, disseminate the latest findings, and to learn from each other’s research directions. IJRIE focuses on applied research in the areas of industrial engineering with a bearing on inter and intra disciplinary research. This journal publishes full-length research manuscripts, insightful research, and practice notes, as well as case studies.