فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک

فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک

Modeling and Managing Water and Soilپوستر فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک

نشریه علمی "مدل‌سازی و مدیریت آب و خاک" آمادگی خود را برای دریافت مقالات علمی-پژوهشی، علمی-کاربردی، علمی-ترویجی و مقالات مروری و تحلیلی اعلام می دارد. این نشریه برای دریافت مجوز انتشار از هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نموده است. نشریه به همت پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی و حاصل فعالیت مشترک با انجمن علمی سیستم‌های سطوح آبگیر باران ایران می باشد. نشریه مذکور با ارزیابی سریع و دقیق مقالات ارسالی، ظرف مدت یک تا دو ماه نتایج داوری را به اطلاع نویسندگان خواهد رساند و نامه پذیرش اولیه برای نویسندگان محترم از سایت مجله قابل دانلود خواهد بود. مقالات پذیرفته شده، پس از تائید نهایی به‌صورت برخط منتشر و در شماره‌های بعدی مجله به چاپ خواهد رسید.

حوزه های پذیرش مقالات:

مدل‌سازی آب و خاک
ارزیابی پروژه‌های آب و خاک
مطالعات اقتصادی-اجتماعی آب و خاک
مطالعات اکولوژیک و ارتباط آب، خاک، گیاه و انسان
تاثیر وقایع حدی سیل و خشکسالی بر منابع آب و خاک
مدیریت منابع آب و خاک در مناطق خشک و نیمه‌خشک
کاربرد سامانه‌های آبیاری و زهکشی در مدیریت آب و خاک
تغییر کاربری اراضی و اثرات آن بر فرآیندهای هیدرولوژیکی
مدل‌سازی و پیش‌بینی اثرات محیطی و اقتصادی اجتماعی سیلاب
حفاظت، احیا و بهره‌برداری متناسب با توان و ظرفیت اکوسیستم‌ها
تحلیل ابعاد مختلف اکولوژی سرزمین با تاکید بر منابع آب و خاک
تبیین نقش و مشارکت بهره‌برداران منابع آب و خاک در چارچوب مدیریت جامع
تجزیه- تحلیل، تدوین و ارائه راه‌کارهای اجرایی در مدیریت آب و خاک
رویکردها و روش‌های نوین در ارزیابی، مدل‌سازی، تلفیق، تصمیم‌گیری و مدیریت جامع آب و خاک
مدل سازی هیدرودینامیکی و هیدرولیکی
اثرات محیط زیستی آلودگی منابع آب و خاک
ارزیابی سلامت، پایداری و حکمرانی آبخیز
اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب و خاک
فرآیندهای اقلیمی و ژئومورفولوژیکی مرتبط با آب و خاک