مجله تجزیه و تحلیل ریاضی و کاربردهای معاصر آن

مجله تجزیه و تحلیل ریاضی و کاربردهای معاصر آن

mathematical analysis and its contemporary applicationsپوستر مجله تجزیه و تحلیل ریاضی و کاربردهای معاصر آن

Mathematical Analysis and its Contemporary Applications (MACA) is a peer-reviewed electronic journal publishing original, innovative and creative research results. MACA presents papers that treat mathematical analysis and its numerous applications. Manuscripts will be reviewed for possible publication with the understanding that they have not been published, simultaneously submitted, or already accepted for publication in other journals. Manuscript decision is based on peer review process. Editors evaluate submitted papers strictly on the basis of scientific merit with the help of peer review reports, without regard to authors' nationality, country of residence, institutional affiliation, ethnic origin, or political views.