مجله علمی «کاشان شناسی »

مجله علمی «کاشان شناسی »

Studies on Kashanپوستر مجله علمی «کاشان شناسی »

مجله «کاشان شناسی» به عنوان تنها مجله علمی «مرکز پژوهشی کاشان شناسی» دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه کاشان، به منظور انتشار مقالات مربوط به حوزه کاشان و حومه منتشر می‌شود. این مجله، به صاحب امتیازی دانشگاه کاشان و هیت تحریریه‌ای متشکل از: اساتید دانشکده‌های «ادبیات و زبان‌های خارجی»، «علوم انسانی» و «معماری و هنر» دانشگاه کاشان و تعدادی از اساتید دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌های کشور، فعالیت می‌کند. موضوع مقالات مجله، بیشتر در حوزه پژوهش‌های تاریخی و فرهنگی اعم از مطالعات دینی، ادبی، تاریخی، بزرگان، مشاهیر و همچنین پژوهش‌های مرتبط با معماری و هنر، شامل بررسی انواع هنرهای اسلامی، صنایع دستی و کاوش‌های باستان‌شناختی مرتبط با حوزه فرهنگی کاشان و شهرستان‌های: نطنز، آران و بیدگل، نیاسر و شهرهای مجاور آن است. از آنجا که این مجله از ابتدای سال ۱۳۹۸ مانند سایر مجلات معتبر کشوری، با رتبه »علمی« منتشر می شود، از عموم پژوهشگران و علاقمندان حوزه‌های مذکور در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها، بویژه دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی، هنر و معماری، دعوت می‌شود با ارسال آثار خود از طریق سایت مجله به آدرس  http://sh-kashan.kashanu.ac.ir/  بر غنای علمی مجله بیفزایند و ما را بیش از پیش یاری رسانند.