فصلنامه اندیشه حقوقی

فصلنامه اندیشه حقوقی

The Journal of Legal Thoughtپوستر فصلنامه اندیشه حقوقی

صلنامه «اندیشه حقوقی» در ۱۳۹۹.۰۸.۱۸ به شماره ثبت ۸۶۸۸۱ با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاسیس گردید.

فصلنامه تلاش دارد تا با انتشار به موقع مقالات، پژوهش‌ها و یافته‌های حقوقی ضمن معرفی نشریه‌ای در طراز علمی و کیفی بالا، از جمله اهداف ذیل را تحقق بخشد:
 ارتقای جایگاه «پژوهش‌های حقوقی» در ادبیات حقوقی کشور؛
 ایجاد فضای گفتمان علمی در موضوعات حقوقی؛
 بسط و گسترش مرزهای حقوق در تعامل با سایر حوزه‌ها و رشته‌ها مرتبط؛
 فراهم نمودن زمینه تعاملات علمی در حوزه‌های مرتبط با حقوق؛
 تلاش جهت رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه‌ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی؛
 کمک به انتشار به موقع یافته‌های جدید پژوهشی در حوزه مطالعات حقوقی؛