فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

Journal of Management and Sustainable Development Studiesپوستر فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار

فصلنامه «مطالعات مدیریت و توسعه پایدار» با هدف ایجاد فضایی مناسب برای انتشار آثار علمی برتر پژوهشگران، اساتید و محققان پیرامون مباحث «مدیریت و توسعه پایدار» مطابق مجوز انتشار شماره ۵۳۵۳۹ / ص/ ۹۹  مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ به صورت فصلنامه توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان منتشر می‌شود.

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (کلیه گرایش ها) و موضوعات مرتبط با توسعه پایدار