فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی

فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی

Geographical Studies of Coastal Areaپوستر فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی

فصلنامه "مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی"طی نامه شماره ۸۵۰۴/ک م مورخه ۱۳۹۹/۲/۷ معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه گیلان و پروانه صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت ۷۹۸۵۹ مورخ ۱۳۹۹.۴.۳۰ مجوز انتشار یافته است و براساس ضوابط جدید اعلامی دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمره نشریات علمی به شمار می رود.

 حوزه های تحت پوشش:  موضوعات مرتبط نواحی ساحلی با موضوع جغرافیای انسانی و طبیعی، گردشگری و مسائل بین رشته ای مرتبط با نواحی ساحلی و حوزه فعالیتهای انسانی و طبیعی مانند اقتصاد و جامعه شناسی.