پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت اسلامی

پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت اسلامی


پوستر پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت اسلامی

مجله پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت اسلامی توسط دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های تعلیم و تربیت مقاله می پذیرد.مقالات پذیرش شده در پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت اسلامی