دوفصلنامه پردازش سیگنال پیشرفته

دوفصلنامه پردازش سیگنال پیشرفته

Journal of Advanced Signal Processingپوستر دوفصلنامه پردازش سیگنال پیشرفته

نشریه پردازش سیگنال پیشرفته دانشگاه تبریز، دوفصل‌نامه تخصصی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز است که با کسب مجوز از دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (طی نامه شماره ۳/۱۸/۶۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰)، دارای درجه «علمی - پژوهشی» است. (بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی شماره عتف_آ_۳۱۰۴ ابلاغی مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه مذکور، به‌جای دسته‌بندی نشریات به‌صورت «علمی - پژوهشی» یا «علمی - ترویجی»، تمامی نشریات مشمول آیین‌نامه مورد اشاره با عنوان یکسان «نشریه علمی» شناخته می‌شوند).

هدف از انتشار این مجله، نشر آخرین دستاوردهای پژوهشگران در زمینه همه موضوعات تخصصی مرتبط با پردازش سیگنال (پردازش تصویر و ویدئو، پردازش گفتار، پردازش سیگنال‌های پزشکی، پردازش تصاویر پزشکی، پردازش سیگنال‌های مخابراتی، پردازش سیگنال‌های اپتیکی، پردازش سیگنال‌های آکوستیکی، پردازش سیگنال‌های هوایی و رادار، سنجش از دور، سیستم‌های مخابراتی، شبکه‌های مخابراتی و …) به‌منظور گسترش مرز دانش و فناوری در این حوزه‌ها است. در این راستا از کلیه پژوهشگران، متفکران و مبتکرین دعوت می‌شود که برای تحقق اهداف یادشده، مقاله‌های پژوهشی اصیل خود را به زبان فارسی تهیه کنند و از طریق سامانه مخصوص وب‌سایت نشریه، به‌صورت آنلاین ارسال نمایند.