مجله گیاهان دارویی

مجله گیاهان دارویی

Ethno-Pharmaceutical Productsپوستر مجله گیاهان دارویی

مجله Ethno-Pharmaceutical Products  به صاحب امتیازی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان و با همکاری انجمن گیاهان دارویی کشور و سردبیری آقای دکتر محمدباقر رضایی به زبان انگلیسی در سه شماره منتشر شده است.

این مجله با هدف انتشار مطالعات صورت گرفته در حوزه های مختلف گیاهان دارویی و محصولات مربوطه و در گستره علوم زراعت و اصلاح نباتات، فیزیولوژی، اکولوژی، تولیدات گیاهی و سایر علوم مرتبط فعالیت می نماید. لذا از کلیه پژوهشگران، صاحبنظران، اساتید و دانشجویان گرامی دعوت می شود جهت تداوم انتشار مجله، مقالات علمی – پژوهشی خود را جهت داوری و چاپ در این مجله، از طریق سامانه به آدرس https://js.kgut.ac.ir  ارسال نمایند.

حوزه های پذیرش مقالات:  گیاهان دارویی شامل: فارماکولوژی، فارماکوگنوزی، سم شناسی، فیتوشیمی، داروشناسی سنتی (اتنوفارماکولوژی) و ...