نشریه علمی علم و تمدن در اسلام

نشریه علمی علم و تمدن در اسلام

Scientific Journal Science and Civilization in Islamپوستر نشریه علمی علم و تمدن در اسلام

نشریه علمی تمدن اسلامی و دین پژوهی که پیش از این با مجوز شماره ۸۳۲۷۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شش شماره منتشر شد از این پس و بر اساس موافقت شماره ۶۲۲۱۷/ ۱۸/ ۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با نام علم و تمدن در اسلام منتشر می شود. این نشریه بر اساس ماده ۲ آیین نامه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸) به صورت فصلنامه مقالات پژوهشی و ترویجی برخوردار از اصالت و ابداع را با تاکید بر میراث تمدن­ های شرقی جهان اسلام در چهار رویکرد

۱) دستاوردهای علمی مسلمین در سرزمین­ های شرقی جهان اسلام (ایران، ماوراءالنهر، هند، جنوب شرق آسیا و خاور دور)

۲) جایگاه علوم عقلی و علوم نقلی در تمدن­ های شرقی جهان اسلام

۳) تبادلات متقابل تمدن­ های شرقی جهان اسلام بر مناطق غربی جهان اسلام

۴) تاثیرات تمدنی شرق جهان اسلام بر تمدن غرب

با هدف گسترش ارتباطات علمی، تولید علم، ترویج یافته های پژوهشی و کمک به تحقق تمدن نوین اسلامی منتشر می کند.