پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

Journal of Teaching Persian to Speakers of Other Languagesپوستر پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

خط مشی بنیادی نشریه، بیشتر بر حمایت از مقالات کیفی مبتنی بر روش ‏های میدانی پژوهشگران در زمینه‌های زیر و صرفاً درحوزه­ ی «آموزشکاوی فارسی به عنوان زبان دوم و زبان خارجی» استوار خواهد بود. 

 • روش های آموزش فارسی به غیر فارسی ­زبانان؛
 • آموزش مهارت­ ها و زیرمهارت­ های فارسی به غیر فارسی­ زبانان؛
 • روانشناسی یادگیری مهارت­ ها و زیر مهارت­ ها فارسی در غیرفارسی ­زبانان؛
 • طراحی، تهیه و تدوین مواد درسی و کمک درسی و ارزشیابی آنها؛
 • آموزش زبان فارسی برای اهداف دانشگاهی یا اهداف ویژه؛
 • آموزش زبان فارسی در محیط مجازی؛
 • کاربرد ابزارها و فناوری­ های نوین؛
 • مدیریت کلاس­ های چندزبانه و چند فرهنگی؛
 • اصول اخلاقی در آموزش زبان فارسی؛
 • مسائل جامعه­ شناختی و فرهنگی آموزش فارسی؛
 • سنجش، ارزیابی و آزمون­ سازی؛
 • تحولات آینده­ ی دانش آموزشکاوی زبان فارسی؛
 • و سایر پژوهش­ های میان ­رشته­ ای (زبانشناسی، ادبیات،....). 

سردبیر:امیررضا وکیلی‌فرد
دکتر احمد پاشا زانوس
موضوعات اختصاصی:ادبیات و زبان ها