نشریه مطالعات معماری آپادانا

نشریه مطالعات معماری آپادانا

Journal of Apadana Architectural Studiesپوستر نشریه مطالعات معماری آپادانا

نشریه مطالعات معماری آپادانا، نشریه‌ای است با رویکرد علمی که هدف اصلی آن توسعه‌ی دانش معماری در کشور، آشنایی دانشجویان و محققین با مفاهیم این رشته و انتشار آخرین دستآوردهای علمی می باشد. این نشریه وابسته به گروه معماری موسسه آموزش عالی آپادانا بوده و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب نظران از سراسر کشور می نماید. این مجله امید دارد با فعالیت منظم، دستاوردهای علمی  دانشجویان و محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید. مقالات ارسالی برای این مجله به ‌صورت دوسویه ناشناس داوری می ‌شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید.

حوزه های تحت پوشش:

» تکنولژی معماری
» منظر و توسعه پایدار
» معماری داخلی و طراحی پایدار
» معماری بومی ایران و پایداری
» مدیریت ساخت و توسعه پایدار
» طراحی پایدار و مرمت بناها و محوطه های تاریخی
» سازه های پایدار در معماری
» انرژی و طراحی پایدار
» روش های ارزیابی
» معماری در بحران و طراحی پایدار
» اگوتوریسم و طراحی پایدار
» طراحی اگولژیک و پایدار