نشریه مطالعات هنر آپادانا

نشریه مطالعات هنر آپادانا

Journal of Apadana Art Studiesپوستر نشریه مطالعات هنر آپادانا

نشریه مطالعات هنر آپادانا، نشریه ای است با رویکرد علمی که هدف اصلی آن توسعه ی دانش هنر در کشور، آشنایی دانشجویان و محققین با مفاهیم این رشته و انتشار آخرین دستآوردهای علمی می باشد. این نشریه وابسته به گروه هنر موسسه آموزش عالی آپادانا بوده و به منظور تقویت مبادله آخرین یافته های علمی ، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب نظران از سراسر کشور می نماید. این مجله امید دارد با فعالیت منظم، دستاوردهای علمی دانشجویان و محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید. مقالات ارسالی برای این مجله به صورت دوسویه ناشناس داوری می شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید.

حوزه های تحت پوشش: گرافیک و هنرهای هشت گانه، گرافیک و پژوهش های فلسفه غرب و اسلامی، گرافیک و مطالعات فرهنگی، گرافیک و رسانه، گرافیک و استراتژی دیزاین، گرافیک و مشاغل، رافیک و تحولات روز اجتماعی