دوفصلنامه آموزه های اقتصاد اسلامی

دوفصلنامه آموزه های اقتصاد اسلامی

Islamic Economic Doctrinesپوستر دوفصلنامه آموزه های اقتصاد اسلامی

این نشریه با توجه به نیازی که در این موضوع احساس شد راه اندازی شد و مجوز انتشار را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کسب کرد. و بنا دارد رتبه علمی پژوهشی را از کمیسیون رتبه بندی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به دست آورد.

«مجله آموزه‌های اقتصاد اسلامی » بر اساس پروانه انتشار به شماره ۸۶۲۴۱به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ به صورت دوفصلنامه و الکترونیکی غیر برخط منتشر می‌گردد.

برخی از زمینه‌های پژوهش در این مجله عبارت است از:

۱) عدالت اقتصادی و رفع فقر در اسلام، ایران و جهان از نظریه تا عمل

۲) فقه الاقتصاد، اقتصاد حقوق و مسائل مستحدثه اقتصادی

۳) تکافل اجتماعی و خدمات پایه؛ سلامت، آموزش، مسکن

۴) اقتصاد توسعه، رشد و الگوهای پیشرفت

۵) روش فهم آیات و احادیث در اقتصاد اسلامی

۶) اخلاق و اقتصاد و فلسفه اقتصادی

۷) جنبه‌های اقتصادی روابط بین‌الملل و استعمار

۸) تاریخ اندیشه و وقایع اقتصادی در اسلام و جوامع اسلامی