فصلنامه اکتشاف و پردازش هوشمند دانش

فصلنامه اکتشاف و پردازش هوشمند دانش

Journal of Intelligent Knowledge Exploration and Processingپوستر فصلنامه اکتشاف و پردازش هوشمند دانش

پروانه انتشار نشریه علمی "اکتشاف و پردازش هوشمند دانش" با مالکیت مادی و معنوی موسسه آموزش عالی فردوس و مشارکت "انجمن علمی مدیریت دانش ایران" توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ثبت ۸۷۵۰۴ صادر گردید.

نشریه علمی "اکتشاف و پردازش هوشمند دانش" مربوط به حوزه های تخصصی بین رشته ای می باشد که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر خواهد شد.

حوزه های پذیرش مقالات:

مدیریت، مدیریت دانش، نقش مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی، نقش مدیریت دانش در توسعه کسب و کارهای الکترونیکی، مدیریت ونوآوری و خلاقیت،

اکتشاف دانش از آثار هنری، ارزیابی هوشمند اصالت آثار هنری، نقش مدیریت دانش در اقتصاد هنر، مدیریت فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت رسانه، ارتباطات، مدیریت کارآفرینی، اقتصاد کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان، علم اطلاعات و دانش شناسی، زبان شناسی، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی