ماهنامه برندآفرین

ماهنامه برندآفرین

BRANDAFARINپوستر ماهنامه برندآفرین

ماهنامه برندآفرین تنها ماهنامه علمی-تخصصی در حوزه برند است که با شماره ثبت ۸۳۶۹۴ در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و شاپا چاپی ISSN: ۲۷۱۷-۰۶۸۳ و شاپا الکترونیک ISSN: ۲۷۸۳-۳۸۰۱ در مرکز اطلاعات شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها و شماره های ثبت علامت تجاری ۳۴۷۰۶۲ و ۳۷۲۹۵۴ و ۳۸۲۲۰۸ در اداره مالکیت معنوی ایران، تمرکز فعالیت خود را بر انتشار محتوای علمی ناب پژوهشگران محترم قرار داده و تا کنون موفق به چاپ و انتشار صدها مقاله در این حوزه شده است.

حوزه های پذیرش مقالات:

مدیریت (بازاریابی، برند، منابع انسانی، رهبری، مالی، استراتژی و...) – روانشناسی (نورومارکتینگ، نوروبرندینگ، نورولیدرشیپ، نورومرچندایزینگ، علوم شناختی، خودشناسی و...)