نشریه مراقبت اورژانس

نشریه مراقبت اورژانس

Iranian Journal of Emergency Careپوستر نشریه مراقبت اورژانس

یکی از مسایل مهمی که در علوم پزشکی وجود دارد ، رسیدگی به بیماران اورژانسی می باشد . تروماها، سوانح و اورژانس ها دومین عامل مرگ و میر در کشور می باشد. (۱- حوادث قلبی عروقی ۲- سوانح و تصادفات ۳- سرطان ها). هدف این نشریه چاپ جدیدترین تحقیقات در زمینه های مختلف اورژانس بشرح ذیل می باشد:

اورژانس های قلب و عروق
اورژانس های مغزی اعم از تروماها و CVA و تومورها
اورژانس های تنفسی، خفگی ها، اجسام خارجی در راههای هوایی
اورژانس های دستگاه کلیوی و ادراری
اورژانس های اختلالات اسید و باز
اورژانس های کودکان و نوزادان
اورژانس های زنان و زایمان
اورژانس های سالمندی
اورژانش های روانی، خودکشی و...
اورژانس های پیش بیمارستانی
اورژانس های بیمارستانی
احیای قلبی ریوی
اورژانس های مربوط به سوانح و تصادفات و تروماها
خونریزی ها
مسایل اخلاقی در اورژانس ها
مسایل قانونی در اورژانس ها
و....