فصلنامه مدیریت خدمات عمومی

فصلنامه مدیریت خدمات عمومی

Studies in Public Service Administrationپوستر فصلنامه مدیریت خدمات عمومی

فصلنامه مطالعات مدیریت خدمات عمومی درمحورهای زیر مقاله می‎پذیرد:

خدمات عمومی(Public Service)
ارزش عمومی (Public Value)
مدیریت خدمات عمومی (Public Service Management)
منفعت عمومی (Public Interest)
حکمرانی(Public Governance)
از کلیه استادان و پژوهشگران محترم که علاقه‌مند به انتشار پژوهش‌های بدیع خود در هر یک از موارد فوق‌الذکر هستند، دعوت می‌نماید مقالات را طبق شیوه‌نامه معرفی شده در سایت فصلنامه به آدرس https://spsa.atu.ac.ir ارسال نمایند.