دوفصلنامه شهرنوین اسلامی

دوفصلنامه شهرنوین اسلامی

Islamic new cityپوستر دوفصلنامه شهرنوین اسلامی

دوفصلنامه شهرنوین اسلامی توسط دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های مرتبط با شهرسازی و عمران مقاله می پذیرد.