مجله بین رشته ای دین و سلامت ابن سینا

مجله بین رشته ای دین و سلامت ابن سینا

Avicenna Interdisciplinary Journal of Religion and Healthپوستر مجله بین رشته ای دین و سلامت ابن سینا

مجله بین رشته ­ای دین و سلامت ابن ­سینا با مدیریت مرکز توسعه پژوهش­ های بین رشته­ ای معارف اسلامی و علوم سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان با هدف توسعه و ترویج یافته ­های علمی مبتنی بر پژوهش در عرصه­ های مطالعات بین رشته­ ای مذکور به صورت دوفصلنامه به زبان فارسی و چکیده انگلیسی انتشار می­ یابد.

مجله بین رشته ای دین و سلامت ابن­ سینا دانشگاه علوم پزشکی همدان با هدف انتشار مقالات و دستاوردهای علمی تحقیقاتی پژوهشگران داخل و خارج کشور در زمینه مطالعات بین ­رشته ­ای معارف اسلامی و علوم سلامت منتشر می‌گردد. رفع موانع و چالش­های سلامت و توسعه ابعاد مختلف آن (معنوی، روانی، اجتماعی و جسمی و...) با بهره ­­گیری از آموزه­ها و ظرفیت معارف اسلامی (قرآن و احادیث، اخلاق، فقه، حقوق، فلسفه، تاریخ و...) بسترهایی است که پژوهشگران محترم می­توانند دستاوردها و رهیافت های علمی خود را در قالب مقاله اصیل (Original Article)، مقاله مروری (Review Article)، مقاله تحلیل محتوا (Content Analysis)، سرمقاله (Editorial)، نامه به سردبیر (Letter to Editor)، گزارش کوتاه (Brief report)، گزارش مورد (Case report)، و مقالات مروری نظام ­مند (Systematic Review Article) به این مجله ارسال نمایند.