پژوهشنامه زبان ادبی

پژوهشنامه زبان ادبی

Journal of Literary Languageپوستر پژوهشنامه زبان ادبی

«پژوهش‌نامه زبان ادبی» فصل‌نامه‌ای دوزبانه با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به‌عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی در ایران منتشر می‌شود. این مجله به‌منظور فراهم نمودن محیطی فکری برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث زبان ادبی پایه‌گذاری شده است و بخشی از پیشرفت‌های پژوهشی صورت‌گرفته در حوزه زبان ادبی را پوشش می‌دهد. هدف آن انتشار مقالات شایسته‌ای است که یافته‌های مهم این حوزه را گزارش نمایند.

مقالات به روش بسته و دوسوناشناس داوری می‌شوند.

از اعضای هیئت علمی، محققان و اندیشمندان ارجمند دعوت می‌شود که مقالات پژوهشی مرتبط با موضوع مجله را از طریق همین سامانه ارسال نمایند.

مهم‌ترین محورهای موضوعی مجله از این قرارند:

چیستی، اصول، و مبانی زبان ادبی؛
نقد و نظریه‌های زبان ادبی؛
بررسی معیارهای ادبیت زبان؛
رویکردها و مباحث زبان‌شناختی در زبان ادبی؛
رابطه زبان ادبی و دیگر گونه‌های زبان؛
تطورات تاریخی زبان ادبی؛
مطالعات تطبیقی در زبان ادبی؛
زبان ادبی و مباحث دستوری؛
سبک‌شناسی زبان ادبی؛
دیگر حوزه‌های مرتبط با زبان و ادبیت متن.