فصلنامه علوم فنون سازندگی

فصلنامه علوم فنون سازندگی

Science of construction techniquesپوستر فصلنامه علوم فنون سازندگی

حوزه هایی که این نشریه منتشر می شود:

  صنعت و معدن

* نفت، گاز و پتروشیمی

*  فناوری اطلاعات و ارتباطات

*  آب و نیرو

* سازه‏ های خاص(تونل، پل و...)

* محرومیت‏زدایی و کشاورزی

* صدور خدمات فنی و مهندسی

* دریایی و تاسیسات وابسته

*  حمل و نقل  و شهر سازی