فصلنامه بررسی­ های مدیریت رسانه

فصلنامه بررسی­ های مدیریت رسانه

Media Management Reviewsپوستر فصلنامه بررسی­ های مدیریت رسانه

نشریه «بررسی­‌های مدیریت رسانه» یک نشریه علمی است که از فرایند هم­تراز­خوانی (Peer Review) و شیوه داوری دوسوناشناس (Double- Blinded Refereeing) بهره می­‌برد. هدف اصلی نشریه «بررسی­­‌های مدیریت رسانه»، توسعه پیکره دانشی رشته نوپای مدیریت رسانه است که نه تنها برای پژوهشگران مدیریت رسانه دستیابی به ادبیات این حوزه را فراهم خواهد نمود بلکه به مدیران رسانه برای شکل­‌دهی به تصمیمات مبتنی بر شواهد در سازمان­‌های رسانه‌­­ای کمک خواهد کرد. مالکیت مادی و معنوی این نشریه به دانشگاه تهران تعلق دارد. زبان اصلی فصلنامه فارسی است اما کلیه مقاله‌های چاپ شده به شکل چکیده بلند ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ کلمه‌ای به زبان انگلیسی نیز منتشر می‌شوند تا خوانندگان بین‌المللی نیز بتوانند اهم یافته‌­های مقاله‌ها را دریابند. حوزه موضوعی نشریه تمامی پژوهش­­‌های مرتبط با مسائل مدیریتی سازمان­­‌های رسانه‌­­ای است که از رویکرد­های مرور نظامند ادبیات، فراتحلیل، فراترکیب و ... استفاده کرده باشند.