دوفصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسی

دوفصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسی

Persian language teaching studiesپوستر دوفصلنامه مطالعات آموزش زبان فارسی

نشریه تخصصی مطالعات آموزش زبان فارسی با هدف انتشار و انعکاس نظریات، تجربه ها، یافته ها و پژوهش های صاحب نظران، استادان، مدرسان و دانشجویان در زمینه آموزش زبان فارسی با رویکرد علمی پژوهشی منتشر می شود.

این نشریه به شکل دو فصلنامه انتشار می یابد.

از استادان، پژوهشگران، مدرسان و معلمان ارجمند آموزش زبان، تقاضامند است نوشته و مقالات علمی خود را در زمینه‌های پژوهشی زیر برای این مجله ارسال فرمایند:

۱- آموزش زبان با توجه به زبان فارسی

۲- الگوها و شیوه‏های آموزش زبان فارسی

۳- چالش‌ها و مشکلات در آموزش زبان فارسی

۴- راهکارها و روش‌های موثر در آموزش زبان فارسی

۵- دستور زبان و نقش آن در آموزش زبان فارسی

۶- مقایسه آموزش زبان فارسی با آموزش دیگر زبان‌ها

۷- نقد و تحلیل کتاب‌ها و منابع موجود در آموزش زبان فارسی

۸- هرگونه نوشته علمی که به گونه‌‏ای به آموزش زبان فارسی مربوط باشد.