مجله مدیریت بازاریابی هوشمند

مجله مدیریت بازاریابی هوشمند

Journal of Intelligent Marketing Managementپوستر مجله مدیریت بازاریابی هوشمند

مدیریت بازاریابی هوشمند نشریه ای با رویکرد توسعه دانش و پژوهش در حوزه های نوین بازاریابی هوشمند در کشور است. این نشریه با هدف شناسایی روش های بازاریابی مبتنی بر هوش مصنوعی در ایران و ارائه راهکار برای آن، به صورت فصلنامه مقالات علمی در این حوزه را منتشر می کند. همچنین این نشریه از بهار سال ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد.

این مجله قبلا با عنوان "نگرش های نوین مدیریت بازرگانی" منتشر می شد.

موضوعات تحت پوشش:
مدیریت صنعتی-مدیریت بازرگانی-مدیریت دولتی-مدیریت اجرایی-مدیریت کارآفرینی- فناوری اطلاعات-مدیریت آموزشی-مدیریت شهری-مدیریت استراتژیک-مدیریت بازاریابی مدیریت تولید-مدیریت مالی-مدیریت منابع انسانی- مدیریت تکنولوژی- مدیریت پروژه- مدیریت ریسک-مدیریت رسانه-مدیریت روابط عمومی