دوماهنامه نگرش های نوین مدیریت بازرگانی

دوماهنامه نگرش های نوین مدیریت بازرگانی

Scientific Quarterly of New Business Attitudesپوستر دوماهنامه نگرش های نوین مدیریت بازرگانی

 دوماهنامه نگرش‌های نوین مدیریت بازرگانی(New Business Attitudes)  به شماره ۸۵۸۷۱ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با هدف‌ تولید و ترویج علوم انسانی، به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحبنظران می نماید. 

موضوعات تحت پوشش:
مدیریت صنعتی-مدیریت بازرگانی-مدیریت دولتی-مدیریت اجرایی-مدیریت کارآفرینی- فناوری اطلاعات-مدیریت آموزشی-مدیریت شهری-مدیریت استراتژیک-مدیریت بازاریابی مدیریت تولید-مدیریت مالی-مدیریت منابع انسانی- مدیریت تکنولوژی- مدیریت پروژه- مدیریت ریسک-مدیریت رسانه-مدیریت روابط عمومی