دوفصلنامه تاریخ اهل بیت

دوفصلنامه تاریخ اهل بیت

History of Ahl al-Baytپوستر دوفصلنامه تاریخ اهل بیت

دوفصلنامه تاریخ اهل بیت توسط دانشگاه جامعه المصطفی(ص) العالمیه منتشر می شود.

اهداف و چشم انداز دوفصلنامه:

۱-   تبیین و انتشار مبانی صحیح تاریخ و سیره اهل بیت علیهم‌السلام

۲-   اهتمام و ارج نهادن به دستاوردها و فعالیت‌های هدفمند و منظم در جهت ارتقاء و توسعه دانش

۳-  توسعه مطالعات و تحقیقات سیره محور در راستای الگوسازی و بهبود سبک زندگی

۴-   تبیین و تعمیق نقاط عطف زندگی اهل بیت علیهم‌السلام بر پایه اصول متقن

۵-  ایجاد بستر مناسب برای شناساندن تاریخ و سیره صحیح اهل بیت علیهم‌السلام به پیروان دیگر مذاهب