دوفصلنامه مطالعات تطبیقی در حوزه مذاهب اسلامی

دوفصلنامه مطالعات تطبیقی در حوزه مذاهب اسلامی

Comparative studies in the field of Islamic religionsپوستر دوفصلنامه مطالعات تطبیقی در حوزه مذاهب اسلامی

دوفصلنامه مطالعات تطبیقی در حوزه مذاهب اسلامی توسط جامعه المصطفی ص العالمیه منتشر می شود.

این مجله از سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرده است.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را در حوزه های مرتبط به دبیرخانه مجله ارسال نمایند.