دوفصلنامه پژوهشهای میان رشته ای زبان و ادبیات فارسی

دوفصلنامه پژوهشهای میان رشته ای زبان و ادبیات فارسی

Interdisciplinary research in persian Language and literatureپوستر دوفصلنامه پژوهشهای میان رشته ای زبان و ادبیات فارسی

به آگاهی پژوهشگران، استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور می رساند؛ به یاری خداوند با کسب مجوزهای لازم و موافقت شورای پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) تلاش مدیریت گروه برای راه اندازی نشریه علمی پژوهش های میان رشته ای زبان و ادبیات فارسی از نیمه دوم سال جاری (۱۳۹۹) به ثمر نشست و نشریه مذکور با همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایران - مطابق با آخرین شروط وزارت علوم برای راه اندازی نشریات پژوهشی، آغاز به کار کرد. هیات تحریریه نشریه با رویکرد علمی– پژوهشی آمادگی خود را برای ارزیابی و انتشار پژوهش های میان رشته ای بویژه در زمینه های ذیل اعلام می دارد و تلاش می کند در اسرع وقت با توجه به همکاری انجمن علمی نقد ادبی از شماره نخست در پی کسب اعتبار علمی و بین المللی آن باشد:

زبان فارسی، ادبیات و نظریه های ادبی

زبان فارسی، ادبیات و علوم دینی
زبان فارسی، ادبیات و علوم بلاغی
زبان فارسی، ادبیات و حقوق
زبان فارسی، ادبیات و روانشناسی
زبان فارسی، ادبیات و روایت شناسی
زبان فارسی، ادبیات و نشانه شناسی
زبان فارسی، ادبیات و تاریخ
زبان فارسی، ادبیات و زبان شناسی
زبان فارسی، ادبیات و فلسفه
زبان فارسی، ادبیات و علوم اجتماعی
زبان فارسی، ادبیات و معماری و هنر
زبان فارسی، ادبیات و علوم سیاسی