مجله چالش های نانو و مقیاس خرد در علوم و فناوری

مجله چالش های نانو و مقیاس خرد در علوم و فناوری

Challenges in Nano and Micro Scale Science and Technologyپوستر مجله چالش های نانو و مقیاس خرد در علوم و فناوری

Challenges in Nano and Micro Scale Science and Technology (Abbreviation: Chall. Nano Micro Scale Sci. Tech.) is a biannual, peer-reviewed academic journal published jointly by the University of Sistan and Baluchestan (USB) and the Iranian Society of Mechanical Engineers (ISME) under permission of the Ministry of Science, Research and Technology of Islamic Republic of Iran. It intends to provide an international forum for refereed original research works, technical notes, and state-of-the-art reviews pertaining to the application of nano sciences to a broad range of research fields. CNMST is a libre open access journal. All content available on CNMST are subject to Creative Commons International ۴.۰ license. Manuscript submission and processing are free of charge.