مجله فناوری های نوین در مهندسی برق و سیستم انرژی سبز

مجله فناوری های نوین در مهندسی برق و سیستم انرژی سبز

Technovations in Electrical Engineering and Green Energy Systems
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در راستای تحقق اهداف و توسعه مرزهای دانش و فناوری با کسب مجوز از کمیسیون تخصصی نشریات علمی معاونت علوم، مهندسی و کشاورزی زیر نظر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و منطبق با آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم،‌ نشریه را به­ صورت فصل­نامه و به زبان فارسی منتشر می ­کند. 

محور پذیرش مقالات: تمام شاخه های سیستم های انرژی الکتریکی شامل سیستم های انرژی الکتریکی هوشمند، میکروگریدها، اسمارت گریدها، تکنولوژی های الکترونیک و قدرت و کنترل و سایر بحث های مرتبط با انرژی های سبز