فصلنامه پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی

فصلنامه پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی

Research Quarterly Of Islamic Education and Trainingپوستر فصلنامه پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی

صرف‌نظر از اهداف عمومی که در راه‌اندازی نشریات علمی، از جمله ترویج گفتمان علمی، ایجاد بستر فرهنگی و فرصت عرضه دستاوردهای پژوهشی و ...، مدنظر است،  نشریه پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی درصدد است خلاء تئوریک موجود در زمینه آموزش معارف و تربیت اسلامی را تکمیل نماید.

توضیح آنکه پژوهش در حوزه معارف دینی و اسلامی در قالب مجلات معتبر متعددی در مراکز دانشگاهی و حوزوی دیده می‌­شود و نیز برخی مجلات با تمرکز بر معارف اسلامی در تلاش هستند ادبیات علمی و پژوهشی را مختص آموزه­‌های اسلامی که در برنامه درسی دانشگاه‌ها جای می­‌گیرند، متراکم و پرتکرار نمایند؛ اما به نظر می­‌رسد پژوهش ویژه، پیرامون آموزش معارف دینی و اسلامی به مثابه «آموزش مضاف» کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ لذا نظریه‌پردازی در حوزه آموزش معارف و تربیت اسلامی، هدف اصلی راه اندازی نشریه حاضر است. همانگونه که دیگر عرصه­‌های «آموزش مضاف» در دانشگاه فرهنگیان مانند آموزش فیزیک و زیست و ... نیز در مرزهای دانش قرار دارد و می‌­تواند پیشتاز تولید علم در این عرصه باشد.

باتوجه به وجود مجموعه دروس ۳۵ واحدی (۱۹ واحد دروس تعلیم و تربیت اسلامی و ۱۶ واحد دروس معارف اسلامی) در برنامه درسی تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان، پشتیبانی تئوریک از آموزش معارف و تربیت اسلامی با تاکید بر اقتضائات بومی تربیت معلم و با تکیه بر ابتنائات فلسفه تربیت معلم در جمهوری اسلامی ایران هدف عالی این نشریه به شمار می­‌رود.

 محورهای اصلی

مطالعات فلسفی در آموزش معارف و تربیت اسلامی
مطالعات فرهنگی در آموزش معارف و تربیت اسلامی
مطالعات اخلاقی در آموزش معارف و تربیت اسلامی
مطالعات اجتماعی در آموزش معارف و تربیت اسلامی

مطالعات تکنولوژیک در آموزش معارف و تربیت اسلامی

مطالعات آسیب‌شناسی در آموزش معارف و تربیت اسلامی

مطالعات روان‌شناختی در آموزش معارف و تربیت اسلامی

مطالعات تجربه‌نگاری در آموزش معارف و تربیت اسلامی

مطالعات تاریخی در آموزش معارف و تربیت اسلامی

مطالعات سبک‌شناسی روش تدریس در آموزش معارف و تربیت اسلامی

نقد و بررسی دروس و کتب معارف اسلامی دانشگاه‌ها
نقد و بررسی دروس و کتب تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه‌ها