مجلات علمی

آمار نشریات ایران در یک نگاه

۲,۳۲۰ تعداد کل مجلات ۱,۴۲۸ مجلات دانشگاهی ۲۰۸ مجلات انجمنهای علمی ۱۲,۵۸۶ تعداد شماره ها ۴,۲۲۸,۱۸۳ تعدادنمایش ۷۸۰ نمایه سیویلیکا همه آمار نشریاتفراخوان مقاله

مقالات مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی، دوره ۱۴، شماره ۵۳ منتشر شد

مجموعه مقالات مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی، دوره ۱۴، شماره ۵۳ که در سال ۱۳۹۸ منتشر شده بود با تعداد ۹ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.