مجلات علمی

آمار نشریات ایران در یک نگاه

۲,۳۸۳ تعداد کل مجلات ۱,۴۷۳ مجلات دانشگاهی ۲۱۱ مجلات انجمنهای علمی ۱۵,۰۳۵ تعداد شماره ها ۶,۲۹۹,۵۰۴ تعدادنمایش ۸۸۹ نمایه سیویلیکا همه آمار نشریاتفراخوان مقاله

مقالات مجله روانشناسی مثبت ایران، دوره ۵، شماره ۴ منتشر شد

مجموعه مقالات مجله روانشناسی مثبت ایران، دوره ۵، شماره ۴ که در سال ۱۳۹۸ منتشر شده بود با تعداد ۸ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.