مجلات علمی

آمار نشریات ایران در یک نگاه

3,132 تعداد کل مجلات 2,077 مجلات دانشگاهی 271 مجلات انجمنهای علمی 49,065 تعداد شماره ها 34,805,801 تعدادنمایش 2,106 نمایه سیویلیکا همه آمار نشریاتفراخوان مقاله

Call for Papers The Electromechanical Energy Conversion Systems

The Electromechanical Energy Conversion Systems

The Electromechanical Energy Conversion Systems (EECS) Journal is an international, quarterly, peer-reviewed, scientific journal published in association with Niroo Research Institute (NRI). The journal aims to publish the high quality research articles, reviews, and guest edited single topic issues in the field of energy conversion systems. ication.

جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.