مجلات علمی

۲,۲۴۵ تعداد کل مجلات ۱,۲۰۲ مجلات دانشگاهی ۱۷۱ مجلات انجمنهای علمی ۷,۷۶۷ تعداد شماره ها ۲,۸۵۵,۵۹۸ تعدادنمایش ۶۲۱ نمایه سیویلیکا

فراخوان مقاله

مقالات دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی، دوره ۳، شماره ۴ منتشر شد

مجموعه مقالات دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی، دوره ۳، شماره ۴ که در سال ۱۳۹۷ منتشر شده بود با تعداد ۱۴ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.