مجلات علمی

آمار نشریات ایران در یک نگاه

۲,۳۰۷ تعداد کل مجلات ۱,۴۲۰ مجلات دانشگاهی ۲۰۷ مجلات انجمنهای علمی ۱۰,۶۶۸ تعداد شماره ها ۳,۷۸۶,۱۱۱ تعدادنمایش ۷۴۱ نمایه سیویلیکا همه آمار نشریاتفراخوان مقاله

مقالات دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین، دوره ۳، شماره ۵ منتشر شد

مجموعه مقالات دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین، دوره ۳، شماره ۵ که در سال ۱۳۹۷ منتشر شده بود با تعداد ۷ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.