مجلات علمی

۲,۲۵۶ تعداد کل مجلات ۱,۳۶۳ مجلات دانشگاهی ۱۹۴ مجلات انجمنهای علمی ۸,۱۸۴ تعداد شماره ها ۳,۰۰۱,۶۱۱ تعدادنمایش ۶۳۵ نمایه سیویلیکا

فراخوان مقاله

مقالات فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، دوره ۲۴، شماره ۱۱۷ منتشر شد

مجموعه مقالات فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، دوره ۲۴، شماره ۱۱۷ که در سال ۱۳۹۷ منتشر شده بود با تعداد ۸ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.