مجلات علمی

آمار نشریات ایران در یک نگاه

۲,۳۹۰ تعداد کل مجلات ۱,۴۷۵ مجلات دانشگاهی ۲۱۲ مجلات انجمنهای علمی ۱۵,۲۳۹ تعداد شماره ها ۷,۱۴۷,۳۲۴ تعدادنمایش ۹۰۴ نمایه سیویلیکا همه آمار نشریاتفراخوان مقاله

مقالات فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، دوره ۲، شماره ۶ منتشر شد

مجموعه مقالات فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، دوره ۲، شماره ۶ که در سال ۱۳۹۸ منتشر شده بود با تعداد ۴ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.

آخرین شماره منتشر شده مجلات

جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.