مجلات علمی

آمار نشریات ایران در یک نگاه

۲,۲۶۹ تعداد کل مجلات ۱,۳۸۲ مجلات دانشگاهی ۱۹۷ مجلات انجمنهای علمی ۹,۰۷۱ تعداد شماره ها ۳,۳۰۴,۳۲۶ تعدادنمایش ۶۵۶ نمایه سیویلیکا همه آمار نشریاتفراخوان مقاله

مقالات فصلنامه پژوهش نامه حقوق بشری، دوره ۳، شماره ۱۱ منتشر شد

مجموعه مقالات فصلنامه پژوهش نامه حقوق بشری، دوره ۳، شماره ۱۱ که در سال ۱۳۹۷ منتشر شده بود با تعداد ۶ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.