مجلات علمی

آمار نشریات ایران در یک نگاه

3,087 تعداد کل مجلات 2,048 مجلات دانشگاهی 267 مجلات انجمنهای علمی 46,063 تعداد شماره ها 30,750,688 تعدادنمایش 2,040 نمایه سیویلیکا همه آمار نشریاتفراخوان مقاله

فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری

فراخوان ویژه نامه «توسعه صنایع فرهنگی و خلاق»

نشریه علمی سیاست‌نامه علم و فناوری از کلیه پژوهشگران و صاحب‌نظران دعوت می‌نماید تا چکیده مقالات خود را در مورد «توسعه صنایع فرهنگی و خلاق» تا ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ ارسال نمایند. این ویژه‌نامه در پی مقالاتی است که فارغ از الزامات ساختاری غیرضروری، به تحلیل و روایت مستدل و مبتنی بر شواهد عینی بپردازند و از منظر سیاست‌گذاری و اقدامات مدیریتی، حائز اثربخشی باشند. آثاری که بر فهم نوآورانه از بافتار کنونی صنایع فرهنگی بنا شده باشند یا دلالت‌های سیاستی قابل‌توجهی داشته باشند از اولویت برخوردارند.

این ویژه‌نامه به همت اندیشکده حکمروایی فرهنگ و صنایع خلاق وابسته به پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری نشریه سیاست‌نامه علم و فناوری منتشر می‌شود.

سردبیر علمی: دکتر علی ملکی

جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.