مجلات علمی

آمار نشریات ایران در یک نگاه

3,199 تعداد کل مجلات 2,125 مجلات دانشگاهی 273 مجلات انجمنهای علمی 59,273 تعداد شماره ها 38,147,858 تعدادنمایش 2,184 نمایه سیویلیکا همه آمار نشریاتفراخوان مقاله

فراخوان فصلنامه مطالعات هنر و زیباشناسی

جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.