مجلات علمی

آمار نشریات ایران در یک نگاه

2,561 تعداد کل مجلات 1,585 مجلات دانشگاهی 234 مجلات انجمنهای علمی 21,697 تعداد شماره ها 13,562,299 تعدادنمایش 1,211 نمایه سیویلیکا همه آمار نشریاتفراخوان مقاله

فراخوان مجله مشترک بیماریهای دام و انسان

Journal of Zoonotic Diseases is an authoritative, peer-reviewed journal providing basic and applied research on diseases transmitted to humans by invertebrate vectors or non-human vertebrates.

جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.