مجلات علمی

آمار نشریات ایران در یک نگاه

2,839 تعداد کل مجلات 1,815 مجلات دانشگاهی 259 مجلات انجمنهای علمی 38,431 تعداد شماره ها 24,679,107 تعدادنمایش 1,696 نمایه سیویلیکا همه آمار نشریاتفراخوان مقاله

Journal of Seismology and Earthquake Engineering

Journal of Seismology and Earthquake Engineering - JSEE (ISSN:۱۷۳۵-۱۶۶۹) is a quarterly journal published by International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IIEES) that aims firstly to provide a forum for the presentation of the state-of-the-art knowledge and applied research results by scientists and engineers worldwide; and secondly to create a medium for the specialists to be in close contact with their regional counterparts in all aspects of Seismology, Structural Earthquake Engineering, Geotechnical Earthquake Engineering, and Seismic Risk Management, especially those concerning issues particular to developing countries.

جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.