مجلات علمی

آمار نشریات ایران در یک نگاه

2,522 تعداد کل مجلات 1,554 مجلات دانشگاهی 233 مجلات انجمنهای علمی 18,479 تعداد شماره ها 11,955,546 تعدادنمایش 1,137 نمایه سیویلیکا همه آمار نشریاتفراخوان مقاله

Call For Papers - Avicenna Journal of Environmental Health Engineering

The Avicenna Journal of Environmental Health Engineering (AJEHE) is the offi­cial scientific biannual publication of the Hamadan University of MedicalSciences, Hamadan, IRAN. This Journal ac­cepts original research articles, case reports, brief reports, review articles (provided that the main author cites at least three of their earlier works), editorials, letters to the editor.

 

جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.