مجلات علمی

آمار نشریات ایران در یک نگاه

2,864 تعداد کل مجلات 1,840 مجلات دانشگاهی 261 مجلات انجمنهای علمی 39,422 تعداد شماره ها 25,758,207 تعدادنمایش 1,731 نمایه سیویلیکا همه آمار نشریاتفراخوان مقاله

Callfor papers International Journal of Energy and Economic Development

International Journal of Energy and Economic Development (INJEED) is the premier field journal for energy economics. Themes include, but are not limited to, the exploitation, conversion, and use of all types of energy, energy markets, regulation and taxation, energy tariff setting, forecasting, environment and climate, international trade, and market reforms

 

INJEED will publish original quality papers in both theoretical and empirical areas and contributions to the journal can use a range of methods such as econometrics, experiments, surveys, decomposition, calibration, simulation, equilibrium models, optimization, and analytical models

 

جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.