مجلات علمی

آمار نشریات ایران در یک نگاه

۲,۳۷۱ تعداد کل مجلات ۱,۴۶۹ مجلات دانشگاهی ۲۱۱ مجلات انجمنهای علمی ۱۴,۷۵۲ تعداد شماره ها ۵,۵۷۷,۰۵۸ تعدادنمایش ۸۷۲ نمایه سیویلیکا همه آمار نشریاتفراخوان مقاله

مقالات مجله بین المللی معماری و توسعه شهری، دوره ۱۰، شماره ۱ منتشر شد

مجموعه مقالات مجله بین المللی معماری و توسعه شهری، دوره ۱۰، شماره ۱ که در سال ۱۳۹۹ منتشر شده بود با تعداد ۷ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.