مجلات علمی

۲,۲۶۶ تعداد کل مجلات ۱,۳۷۵ مجلات دانشگاهی ۱۹۵ مجلات انجمنهای علمی ۸,۶۷۲ تعداد شماره ها ۳,۱۶۱,۳۹۸ تعدادنمایش ۶۵۲ نمایه سیویلیکا

فراخوان مقاله

مقالات نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، دوره ۳، شماره ۱۱ منتشر شد

مجموعه مقالات نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، دوره ۳، شماره ۱۱ که در سال ۱۳۹۷ منتشر شده بود با تعداد ۱۵ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.

آخرین شماره منتشر شده مجلات

جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.