مجلات علمی

آمار نشریات ایران در یک نگاه

۲,۳۳۹ تعداد کل مجلات ۱,۴۳۸ مجلات دانشگاهی ۲۱۰ مجلات انجمنهای علمی ۱۳,۲۳۷ تعداد شماره ها ۴,۵۸۲,۸۱۲ تعدادنمایش ۸۱۲ نمایه سیویلیکا همه آمار نشریاتفراخوان مقاله

مقالات فصلنامه نقد و نظر، دوره ۲۴، شماره ۹۴ منتشر شد

مجموعه مقالات فصلنامه نقد و نظر، دوره ۲۴، شماره ۹۴ که در سال ۱۳۹۸ منتشر شده بود با تعداد ۸ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.