مجلات علمی

آمار نشریات ایران در یک نگاه

۲,۳۶۴ تعداد کل مجلات ۱,۴۵۱ مجلات دانشگاهی ۲۱۱ مجلات انجمنهای علمی ۱۴,۲۳۹ تعداد شماره ها ۵,۱۰۲,۲۳۶ تعدادنمایش ۸۵۷ نمایه سیویلیکا همه آمار نشریاتفراخوان مقاله

مقالات فصلنامه مطالعات دانش شناسی، دوره ۵، شماره ۱۹ منتشر شد

مجموعه مقالات فصلنامه مطالعات دانش شناسی، دوره ۵، شماره ۱۹ که در سال ۱۳۹۸ منتشر شده بود با تعداد ۷ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
جستجو در مجلات ایران

نمایش لیست مجلات علمی


فعالان علم و پژوهش ایران

تعداد بیشماری از اساتید، دانشجویان و کارشناسان دست به دست هم می دهند تا یک کنفرانس به بهترین نحو ممکن برگزار شود. برگزاری موفق یک کنفرانس نیازمند همکاری و یکدلی برگزار کنندگان، ارائه کنندگان مقالات، داوران و اعضای کمیته های علمی و افراد مختلفی است.